Spillen

Spillen kunnen in vele varianten worden afgewerkt, daarvoor hebben we voor U een aantal standaard modellen samengesteld. Standaard worden alle spillen afgewerkt met een ronde kant van radius 6mm. Hieronder staan andere mogelijkheden die onderdeling ook te combineren zijn.

SP030 SP020

Spillen kunnen aan de bovenkant op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals hierboven te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons pakket hebben. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

110 111 112 113
114 115 150 152
154 155 181 184
187

Spillen kunnen aan de zijden op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals op de voorgaande pagina te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons pakket hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk om in geval van gedraaide balusters spillen in dezelfde vorm te laten draaien als de balusters. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

Spil aan de zijden afgewerkt
met ingevallen “vellingkant”.
Spil aan de zijden afgewerkt
met ingevallen
“vellingkant”en één groef per
zijde.
Spil aan de zijden afgewerkt
met ingevallen
“vellingkant”en twee
groeven per zijde.
Spil aan de zijden afgewerkt
met ingevallen “vellingkant”en
drie groeven per zijde.

Voor het geven van het juiste artikelnummer voor de uitvoering van de spillen is een artikelnummer als volgt opgebouwd:

  Spilmodel Spilkop Spilzijde
Bijvoorbeeld SP030 125 1303