Spillen

Spillen kunnen in vele varianten worden afgewerkt, daarvoor hebben we voor U een aantal standaard modellen samengesteld. Standaard worden alle spillen afgewerkt met een ronde kant van radius 6mm. Hieronder staan andere mogelijkheden die onderdeling ook te combineren zijn.

SP030

SP030

SP020

SP020

Spillen kunnen aan de bovenkant op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals hierboven te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons pakket hebben. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

150

150

152

152

154

154

155

155

181

181

184

184

187

187

Spillen kunnen aan de zijden op verschillende manieren worden afgewerkt. Standaard is vlak, zoals op de voorgaande pagina te zien is. Hieronder ziet U een aantal mogelijkheden die wij standaard in ons pakket hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk om in geval van gedraaide balusters spillen in dezelfde vorm te laten draaien als de balusters. Andere mogelijkheden zijn in overleg mogelijk.

1300

1300

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen “vellingkant”.

1301

1301

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen “vellingkant”en één groef per zijde.

1302

1302

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen “vellingkant”en twee groeven per zijde.

1303

1303

Spil aan de zijden afgewerkt met ingevallen “vellingkant”en drie groeven per zijde.

Voor het geven van het juiste artikelnummer voor de uitvoering van de spillen is een artikelnummer als volgt opgebouwd:

Spilmodel Spilkop Spilzijde
Bijvoorbeeld SP030 125 1303